De stichting

Studentenkoor C.S.G. Gica is een studentenkoor in de stad Groningen. Het koor bestaat al sinds 1965 en heeft sindsdien een plek verworven als een van de drie grote muzikale verenigingen in het studentenleven van Groningen. Naast de contributie van haar leden en de toegangsprijs voor haar concerten, bestaat een deel van de begroting van de vereniging uit subsidies van de gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en verschillende andere subsidieverstrekkers.

In een tijd waarin subsidies aan culturele verenigingen zoals C.S.G. Gica sterk afneemt is in 2018 de Stichting Vrienden van Gica opgericht met als doel het financieel ondersteunen van de vereniging om ook toekomstige generaties te verzekeren van een muzikale studententijd in Groningen. De vrienden-stichting steunt de vereniging in het organiseren van bijzondere projecten, een buitenlandse reis, of in financieel krappe tijden. Om de vereniging te kunnen blijven ondersteunen is de stichting afhankelijk van haar donateurs.

Ook onderhoud de vrienden-stichting het contact met de oud-leden van de vereniging. De stichting informeert de oud-leden bij nieuwe concerten van de vereniging en organiseert oud-leden activiteiten om de oud-leden betrokken te houden bij de vereniging. Bent u oud-lid? Lees meer over hoe u op de hoogte kunt blijven.

Bestuur

Het bestuur bestaat sinds augustus 2021 uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Arjen de Boer
Email: voorzitter@vrienden.gica.nl

Secretaris: Sanne van Veen
Email: secretaris@vrienden.gica.nl

Penningmeester: Suzanne de Vries
Email: penningmeester@vrienden.gica.nl

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via info@vrienden.gica.nl of door gebruik te maken van het contactformulier.