Word vriend

In deze tijden kan Gica elk financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Door middel van uw bijdrage als Vriend van Gica kunnen de concerten van Gica mede tot stand komen. Met uw donatie draagt u dus bij aan het voortbestaan van dit enthousiaste studentenkoor, aan haar bijdrage aan de Groningse koorwereld en de ontwikkeling van het zangtalent van onze koorleden.

Word dus Vriend van Gica! Elke donatie is welkom! Doneert u een bedrag van €50,- of hoger? Dan belonen we uw donatie met één vrijkaart per jaar voor een van de reguliere concerten van CSG Gica. Verder wordt u in de (half)jaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van Gica.

Uw donatie

U kunt uw eenmalige of periodieke donatie aan ons opgeven door onderstaand formulier in te vullen. Op basis van een Ideal betaling geeft u toestemming het geselecteerde bedrag jaarlijks van uw rekening af te schrijven.

Bedrag

Overschrijven:

Hieronder kunt u een eenmalige of periodieke machtiging invullen. Wilt u liever zelf het bedrag overschrijven, dan kan dat ook. Schrijf in dat geval uw bijdrage zelf over naar onze rekening NL51 SNSB 0773 2545 28 ten name van de Stichting Vrienden van C.S.G. Gica, onder vermelding van ‘Vriendenbijdrage [Uw naam]’. Stuur vervolgens een mail met daarin uw gegevens (uw naam, adres, woonplaats) naar info@vrienden.gica.nl.

De Stichting Vrienden van Gica heeft twee doeleinden: het ondersteunen van Gica en een platform zijn voor ontmoetingen tussen oud-leden van het koor. Uw Vriendendonatie wordt alleen gebruikt voor de ondersteuning van Gica.